A Tribute to The Honorable Faleomavaega Eni Faua‘a Hunkin Former Congressman of American Samoa, Pacific Statesman, Humanitarian Warrior Ua tagi le fatu ma le ele‘ele Alaga’upu Samoa The rocks and the earth weep Samoan Proverb Amuia e fa‘anoanoa Aua ‘e…